ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες της 21ης Ιανουαρίου του 2023 το νέο Δ.Σ. συγκλήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση:

 

Πρόεδρος: Τζέτζη Όλγα
Αντιπρόεδρος: Καρανταγλής Νίκος
Γραμματέας: Ρίτσας Ιωάννης
Ταμίας: Σαραντάρη Χριστίνα
Μέλη: 1.Μάτης Αθανάσιος(Θάνος)
2.Μαυρίδης Παναγιώτης
3.Σωφρονίδης Σωφρόνιος(Άκης)

 

Πρακτικά συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Νομού Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023. (Συγκρότηση σε Σώμα)

Σήμερα Τετάρτη Ιανουαρίου 2023 και ώρα 21:30 συγκλήθηκε τακτικώς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης, στη Θεσσαλονίκη, μετά από πρόσκληση που απηύθυνε η κ. Τζέτζη Όλγα που έλαβε τις περισσότερες ψήφους στις Εκλογές του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου 2023. Επιπρόσθετα η κ.Τζέτζη Όλγα προσκάλεσε και τοαπερχόμενο ΔΣ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία παράδοσης παραλαβής. Το ΔΣ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω βιντεοκλήσης της πλατφόρμας WhatsApp και υπήρχε ζωντανή ροή εικόνας και λόγου για όλους τους παρευρισκόμενους. Προσήλθαν άπαντα και τα επτά τακτικά μέλη του ΔΣ. Με παρόντα όλα τα μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφο 4 του καταστατικού, διαπιστώθηκε απαρτία και υπό την προεδρία της κ. Τζέτζη Όλγας που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, συστήθηκε το νέο ΔΣ σε σώμα. Ύστερα από τις προτάσεις των μελών και τη συζήτηση που ακολούθησε, ψηφίστηκε ομόφωνα η σύσταση του ΔΣ ως εξής:

Πρόεδρος: Τζέτζη Όλγα
Αντιπρόεδρος: Καρανταγλής Νικόλαος
Ταμίας: Σαραντάρη Χριστίνα
Γραμματέας: Ρίτσας Ιωάννης
Μέλη: Μάτης Αθανάσιος (Θάνος), Μαυρίδης Παναγιώτης, Σωφρονίδης Σωφρόνιος (Άκης) (απόφαση 1/ 2023).

Ακολουθήστε μας στο Facebook :
Αναρτήθηκε από Παιδίατροι Θεσσαλονίκης 0 Σχόλια

0 Σχόλια

Τα σχόλια είναι κλειστά