Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Νεογνά Βρέφη και Παιδιά
Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Νεογνά Βρέφη και Παιδιά

Σάββατο 9/12/2017

Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης – Αίθουσα Μ. Αναγνωστάκης

Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση σε Νεογνά Βρέφη και Παιδιά Πρόγραμμα

9:00-9:30 Προσέλευση – Εγγραφές
9:30-10:15  Θεωρητική προσέγγιση Βασικής Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε Νεογνά (Κοσμάς Σαραφίδης)Προεδρείο: Παναγιώτης Μαυρίδης, Αγγελική Κοντού
10:15-10:45 Θεωρητική προσέγγιση Βασικής Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε βρέφη και παιδιά (Κασίμης Αθανάσιος)
10:45-11:15 Θεωρητική προσέγγιση Εξειδικευμένης Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης σε βρέφη και παιδιά (Μαντζαφλέρη Περιστέρα) Προεδρείο: Έλισσάβετ Καλούδη, Μαρία Σδούγκα.
11:15-11:45 Διάλειμμα – καφές
11:45-13:30 Επίδειξη πρακτικών και άσκηση σε προπλάσματα
13:30 Λήξη

Σδούγκα Μαρία, Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Σαραφίδης Κοσμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής  Α΄ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γ.Π.Ν Θεσσαλονίκης

Μαυρίδης Παναγιώτης, Παιδίατρος, Νεογνολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης

Μαντζαφλέρη Περιστέρα, Παιδίατρος Επιμ. Β΄ ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Κοντού Αγγελική, Παιδίατρος, Νεογνολόγος, Πανεπιστημιακή υπότροφος  Α΄ Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γ.Π.Ν

Θεσσαλονίκης

Κασίμης Αθανάσιος, Παιδίατρος Επιμ. Β΄ ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο

Καλούδη Ελισσάβετ, Παιδίατρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν. Θεσσαλονίκης

Ακολουθήστε μας στο Facebook :
Αναρτήθηκε από Παιδίατροι Θεσσαλονίκης 0 Σχόλια

0 Σχόλια

Τα σχόλια είναι κλειστά