Η Ένωση

Η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Ν.Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την εκπροσώπηση των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων που δραστηριοποιούνται στον Ν.Θεσσαλονίκης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας .Το σωματείο έχει αποκλειστικά επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Αποτελεί ένα από τα έξι ιδρυτικά σωματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων μαζί με τα σωματεία της Ημαθίας, Λαρίσης, Ηπείρου, Αχαΐας και Κρήτης.

Ιστορία – Διοικητικό Συμβούλιο – Τακτικό Μέλος – Καταστατικό