Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γίδαρης Δήμος
Αντιπρόεδρος: Καλούδη Έλσα
Ταμίας: Τζέτζη Όλγα
Γραμματέας: Ρίτσας Ιωάννης
Μέλη: 1.Μαυρίδης Παναγιώτης
2.Κουσκουνέλου Γεωργία- Νικολέττα
3.Ζευγαρίδου Έλενα
Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Οπλοποιάδου Πόπη
2.Γαβράς Χριστόφορος
3.Στογιαννίδου Μαρία