Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Τζέτζη Όλγα
Αντιπρόεδρος: Καρανταγλής Νίκος
Γραμματέας: Ρίτσας Ιωάννης
Ταμίας: Σαραντάρη Χριστίνα
Μέλη: 1.Γίδαρης Δήμος
2.Καλούδη Έλσα
3.Μαυρίδης Παναγιώτης
Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Κουσκουνέλου Γεωργία- Νικολέττα
2.Οπλοποιάδου Πόπη
3.Χατζηδημητρίου Άκης †
4.Σωφρονίδης Άκης