Συνέδρια 2015

Α) Εσωτερικού

- 45ο Συμπόσιο Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας 4-5/4/2015, Θεσσαλονίκη, Porto Palace Hotel
- 53ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 29-31/5/2015, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλλάς

B) Εξωτερικού

- 2nd World Congress on Controversies in Pediatrics (Co-Pedia) 16-19/4/2015, Budapest, Hungary
- 48th Annual Meeting of ESPGHAN 6-9/5/2015 Amsterdam, Netherlands
- 7th Europediatrics 13-16/5/2015 Florence, Italy
- ESPID 12-16/5/2015, Liepzig,Germany
- ESPNIC 2015 10-13/6/2015, Vilnius, Lithuania
- EAPS 2015 17-20/9/2015, Oslo, Norway
- PAAM 2015 4th Pediatric Allergy and Asthma 15-17/10/2015, Berlin, Germany
- AAP 2015 American Academy of Pediatrics 24-27/10/2015, Washington, DC, U.S.A.
- WSPID 2015 18-21/11/2015, Rio de Janeiro, Brazil
- Excellence in Pediatrics 2015 10-12/12/2015, London, U.K.