Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Τζέτζη Όλγα
Αντιπρόεδρος: Καρανταγλής Νίκος
Γραμματέας: Ρίτσας Ιωάννης
Ταμίας: Σαραντάρη Χριστίνα
Μέλη: 1.Μάτης Αθανάσιος(Θάνος)
2.Μαυρίδης Παναγιώτης
3.Σωφρονίδης Σωφρόνιος(Άκης)