Ιστορία

Στις αρχές του 2011 μία μεγάλη μερίδα των ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων του Νομού Θεσσαλονίκης, διαβλέποντας την οικονομική κρίση και την επερχόμενη πτώχευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και Περίθαλψης, αποφασίζει μια πρωτόγνωρη τότε συντονισμένη και συλλογική αντίδραση. Στις 17 Φεβρουαρίου του 2011 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνεδρίαση της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 συνάδελφοι παιδίατροι.

Η πρώτη απόφαση ήταν η άρνηση συμμετοχής στην απαράδεκτη αξίωση να δεχόμαστε τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. με “χαρτάκι”, όπως συνέβαινε τότε με τον Ο.Π.Α.Δ. Συμφωνήθηκε να ενεργούμε από κοινού ως σωματείο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν με την εφαρμογή του Νέου Νόμου για την υγεία.Το πρακτικό συνεδρίασης και το καταστατικό υπογράφηκαν από 40 παιδίατρους.
Ως προσωρινή συντονιστική επιτροπή που ανέλαβε την ευθύνη για την κατάθεση της αίτησης στο Πρωτοδικείο ορίστηκαν επίσημα οι εξής: Ιασωνίδου Ελένη, Καλκασίνας Πασχάλης, Μαγνήσαλη Χριστίνα, Σταμάτης Θωμάς, Τσιαούση Μίνα, Φαρίνη Ευαγγελία και Χατζηδάκης Κώστας.

Στην επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου του 2011, οι Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδίατροι της Θεσσαλονίκης, απηυδισμένοι από τον εμπαιγμό και την κεκαλυμμένη μέχρι τότε χρεοκοπία του Ο.Π.Α.Δ., ανέλαβαν την ευθύνη και με μία απόφαση- σταθμό προχώρησαν σε αναστολή των συμβάσεων με τον Ο.Π.Α.Δ. από τις 28/03/2011. Η ιστορία δικαίωσε απόλυτα αυτήν την απόφαση, καθώς το παράδειγμά μας ακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα και περιέσωσαν ό,τι μπορούσαν από το μονομερές κούρεμα στις ιατρικές αμοιβές και πράξεις που επέβαλε ο Ο.Π.Α.Δ. τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις 22 Οκτωβρίου του 2011 λαμβάνουν χώρα οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. της Ένωσης, του οποίου η σύνθεση διαμορφώθηκε τελικά ως εξής:

Πρόεδρος: Ιασωνίδου Ελένη
Αντιπρόεδρος: Καρανταγλής Νικόλαος
Ταμίας: Χατζηδάκης Κων/νος
Γραμματέας: Καλούδη Ελισσάβετ
Μέλη: 1.Φαρίνη Ευαγγελία
2.Μαγνήσαλη Χριστίνα
3.Τσιαούση Μίνα

 

Κατά την διάρκεια της θητείας αυτής, έγιναν προσπάθειες για:
1. Την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ήδη από τον Μάιο του 2011 γίνονται οι πρώτες διερευνητικές επαφές με τα υπόλοιπα Σωματεία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στην Ελλάδα για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Στις εργασίες μετέχουν τα Σωματεία Κρήτης, Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Αχαΐας και το νεοσυσταθέν τότε Σωματείο της Ημαθίας. Μετά από ζυμώσεις και διεργασίες στις 17 Ιουνίου του 2013 ιδρύεται και με απόφαση Πρωτοδικείου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (Π.Ο.Σ.Ε.Π.), η οποία αποτελεί το ανώτατο συλλογικό όργανο των Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στην χώρα μας.
2. Την ενημέρωση και επαγρύπνηση των συναδέλφων απέναντι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο Π.Ε.Δ.Υ. και σε όλα τα ιατροκτόνα σχέδια των εκάστοτε κυβερνήσεων.
3. Την διεύρυνση και ενίσχυση του Σωματείου πέρα από τον Ν.Θεσσαλονίκης και στους όμορους νομούς της Μακεδονίας και της Β. Ελλάδας γενικότερα, με την τροποποίηση του καταστατικού τον Μάιο του 2013.
4. Την πράσπιση της αξιοπρέπειας και του ρόλου του ελευθεροεπαγγελματία Παιδιάτρου, με διαβήματα και ανάληψη νομικών και θεσμικών πρωτοβουλιών εναντίον όσων επιβουλεύονται και υποτιμούν το έργο του Έλληνα Παιδιάτρου.
5. Την προαγωγή του μητρικού θηλασμού και την ανάδειξη του ρόλου του Παιδιάτρου στην επιτυχία αυτού είτε με διοργάνωση ημερίδων (Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2013), είτε με φροντιστηριακά μαθήματα από Επιστημονικές Εταιρείες μετά από προτροπή του Σωματείου (Παιδογαστρεντερολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2014).
Μετά την λήξη της θητείας, προκηρύχθηκαν εκλογές στις 29 Μαρτίου του 2014 και προέκυψε νέο Δ.Σ. με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Ζαμπουρίδης Άρης
Αντιπρόεδρος: Καραγιαννίδου Αγάθη
Ταμίας: Μαγνήσαλη Χριστίνα
Γραμματέας: Καλούδη Ελισσάβετ
Μέλη: 1.Γιδάρης Δήμος
2.Παπαδοπούλου Νάντια
3.Πούλιου Δώρα
Αναπληρωματικά Μέλη: 1.Κουσκουνέλου Νικολέττα
2.Παναγιωτίδου Φωτεινή
3.Ιωάννου Αυγερινός